ČAKRY


SAHASRARA : Korunní čakra

AJNA : Třetí oko

VISUDDHI : Krční čakra

ANAHATA : Čakra srdce 

MANIPURA : Čakra solaru plexu

SVADHISTHANA : Sakrální čakra

MULADHARA : Kořenová čakra

1. Čakra - MULADHARA


Červená barva, smyslová funkce čich, umístění kořen páteře (kostrč). Mantra : LAM. Element : Země. Muladhara má vliv na naše uzemnění, kořeny, spojení se zemí, přírodou, fyzické přežití, sebezáchovu a bezpečí, nevědomí, důvěra vs strach. 

Pozice stimulující Muladharu : tadásana, utkatásana, balásana, padmásana, hanumanásana.2. Čakra - SVADHISTHANA


Oranžová barva. Mantra : VAM. Element : Voda. Smyslová funkce je chuť, umístění nad pohlavními orgány spojené s kostí křížovou. Svadhisthana je spojena s centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální energie, tvořivých sil, vztahy, pocit vlastní sebehodnoty, minulost, podvědomí.

Pozice stimulující Svadhisthanu : éka páda rádža kapóttanásana, malásana, andžanéjásana, sarvangásana.

3. Čakra - MANIPURA


Žlutá barva. Mantra : RAM. Element : Oheň. Umístění solar plexus, smyslová funkce zrak, centrum vitality, ego, dynamika, pohyb vpřed a transformace, klíč k osobnímu rozvoji, síla tvořit a ničit. Princip kontroly, sebekontroly a ostatních, s vůlí započít a dokončit, s mocí ovládat svůj život, mít vliv.

Pozice stimulující Manipuru : phalankásana, vírabhadrásana, navásana.
4. Čakra - ANAHATA


Zelená barva. Mantra : JAM. Element : Vzduch. Umístění uprostřed hrudníku, smyslová funkce hmat, propojení mužského (síly dání a podnětu) a ženského principu (přijetí a absorpce), znázorňuje vzestup hmoty k duchu a sestup ducha k hmotě, místo sdílení, nepodmíněné lásky, pochopení, odpuštění a soucítění.

Pozice stimulující Ánahatu : bhudžangásana, uštrásana, nataradžásana, matsjásana.
5. Čakra - VISUDDHI


Modrá barva. Mantra : HAM. Element : Éter. Umístění pod ohryzkem, střed krku. Smyslová funkce sluch, je vázána k čistotě komunikace, k umění nezabarvovat informace skrze ego, jeho slabosti a potřeby. Souvisí s eticko morálním kodexem (pravdivost), umění sebevyjádření, schopnost říkat to co si myslíme a cítíme.

Pozice stimulující Visuddhi : viparíta káraní, halásana, karna pidásana, matsjásana.


6.Čakra - AJNA

umístění mezi obočím, barva indigová, mantra OM, spojení hluboké intuice a ostrého intlektu, moudrost, vize, telepatie, jasnovidění


Pozice stimulující Ajnu : šíršásána, garudásána, uttanásána.


7. Čakra - SAHASRÁRA

místění na temeni hlavy, symbol 1000 okvětních lístků, symbol nekonečna. Sahasrára je branou ke skutečné józe ve smyslu spojení individuální esence s esencí existence. Bývá spojována se silou prozření, základním zdrojem moudrosti.

Pozice stimulující Sahasráru : šíršásána